Plán podujatí na rok 2022

8.-9.04.2022 – Medvedia tlapa, Strelnica Placy ČR, 100 m – 500 m

26.-28.05.2022   – Training Camp, Senica SR, 100 m – 1406 m

9.-10.09.2022  – Medvedia tlapa, Strelnica Placy ČR, 100 m – 500 m

22.-24.09.2022  – Long Shot Slovakia, QM 320 m - 736 m, WBD 1406 m