Plán podujatí na rok 2021

27.-29.05.2021 – Training Camp – Senica

10.-11.09.2021   – Medvedia Tlapa, Placy 100-500 m

23.-25.09.2021  – LONG SHOT SLOVAKIA, Senica 320-736 m// 1406 m